Štěpkovač MAXIM 1050 HR je stroj určený na zpracování potěžebních zbytků, odpadu z pilařského provozu, stavebního dřeva, palet, železničních pražců a celých kmenů.
Štěpkovač je umístěný na tandemovém podvozku s přepravní rychlostí do 40 km/h, který je vybaven vzduchovými brzdami, světelnou rampou a závěsným zařízením. Materiál se do štěpkovače vkládá přes hydraulicky sklápěný stůl s pevnými bočnicemi na spodní vtahovací pás a je přitlačován horním vtahovacím pásem. Oba vtahovací pásy jsou nezávisle na sobě poháněny dvěma hydromotory s plynulou regulací posuvu. Materiál je štěpkován bubnovým rotorem, který je osazen 10 stavitelnými noži a pevným protiostřím.
Za rotorem je uloženo vyměnitelné síto regulující velikost štěpky, která je odváděna dvěma příčně uloženými šneky a jedním umístěným podélně pod sítem do ventilátoru se čtyřmi lopatkami a je vyfukována otočným a výškově nastavitelným komínem.
Otoč komína je ovládaná hydromotorem. Sklápění komína a klapka pro usměrnění odváděné štěpky hydraulickými válci. Ventilátor je uložen na samostatné hřídeli a je poháněn řemenovým převodem od předlohové hřídele.
Na štěpkovač je přenášen výkon z traktoru přes kardanovou hřídel s třecí spojkou na předlohu, od které jsou rozvedeny otáčky řemenovými převody zvlášť na hřídel rotoru a na ventilátor. Štěpkovač je vybaven vlastním hydraulickým okruhem s chladičem oleje. U tohoto provedení stroje je hydraulický okruh nezávislý na pohonu rotoru a to umožní jeho provoz bez otáčení rotoru a ventilátoru. Bezpečnostní kryt skříně rotoru je opatřen hydraulickým zvedáním s ruční pumpou pro usnadnění manipulace při opravách, čištění stroje, výměně nožů a síta.
Štěpkování je řízeno elektronickou jednotkou, která automaticky reguluje vtahování materiálu a zamezuje zahlcení stroje. Rychlost vtahování je plynule regulovatelná. Štěpkovač je řízen a ovládán pomocí ovládacího panelu, který je umístěn v kabině operátora. Z panelu se ovládá celý hydraulický okruh a dále pak jednotlivé funkce.
Tlačítky zapnuto/vypnuto se ovládá vtahovací pás, sklopný stůl, otáčení komína, sklápění komína a klapka komína. Proporcionálně potenciometrem se reguluje rychlost vtahování. Samostatnou funkcí je nastavení automatické regulace vtahování a samozřejmě na panelu nemůže chybět tlačítko nouzového vypnutí stroje.

Standardní vybavení: podvozek do 40 km/h, řídící elektronika, hydraulický okruh s plynulou regulací rychlosti posuvu vtahovacích pásů, kloubový hřídel s třecí spojkou, síta s otvory o průměru 30 a 50 mm.

Nadstandardní vybavení: síta dle potřeby uživatele, upravený rotor pro výrobu jemné štěpky, horní vtahovací pás s hydraulickým přítlakem