Štěpkovač MAXIM 420 je vhodný pro nasazení přímo v lesním porostu, štěpkování v probírkách a potěžebních zbytků. Štěpkovač je také určen ke zpracování odpadního dřeva (např. železniční pražce, palety, stavební dřevo a odpad z pil) do průměru 380 mm. Další využití štěpkovače je v komunálních službách na údržbu silnic a obecní zeleně.
Stroj je poháněn od vývodové hřídele traktoru. Je vybaven vlastním hydraulickým okruhem, který ovládá vtahovací pásy a jiné funkce stroje. Ve štěpkovači je instalován bubnový rotor se čtyřmi stavitelnými noži a otočným protiostřím. Velikost štěpky určují výměnná síta. Samotné štěpkování je řízeno elektronickou jednotkou, která zabraňuje zahlcení stroje.

Standardní vybavení: podvozek do 40 km/h, řídící elektronika, hydraulický okruh s plynulou regulací rychlosti posuvu vtahovacích pásů, kloubový hřídel s třecí spojkou, síta s otvory 30x30 a 50x50 mm.

Nadstandardní vybavení: hydraulicky ovládaný sklopný stůl s vtahovacím pásem, hydraulicky ovládané otočení komínu, hydraulické sklápění komínu a hydraulicky stavitelná klapka, dálkové ovládání, prodloužení komínu, síta dle potřeby uživatele, upravený rotor pro výrobu jemné štěpky, horní vtahovací pás s hydraulickým přítlakem