Štěpkovač MAXIM 420 ST/EL ve stacionárním provedení, který je poháněn elektromotorem, je určen do provozů pil, briketáren a peletáren pro zpracování krajin, odřezků a celých kmenů.
Štěpkovač je vybaven vlastním elektromotorem a rozvaděčem s ovládáním.
Rozvaděč obsahuje ovládání rozběhu elektromotoru, hlídání prokluzu klínových řemenů pohonu s automatickým vypnutím elektromotoru, napájení ovládacích prvků nízkým napětím a signalizaci provozu. Dále je stroj vybaven vlastním hydraulickým okruhem s plynulou regulací posuvu vtahovacích pásů. Materiál je štěpkován bubnovým rotorem se stavitelnými noži a otočným protiostřím. Velikost štěpky určují výměnná síta. Samotné štěpkování je řízeno elektronickou jednotkou, která automaticky reguluje vtahování materiálu a zamezuje zahlcení stroje. Pro peletárny jsou na stroji provedeny úpravy pro zvýšení otáček na rotoru, dále je vybaven upraveným rotorem a jemnými síty pro výrobu jemné štěpky.
Standardní vybavení: elektromotor 45 kW, rozvaděč s ovládáním stroje, hydraulický okruh s plynulou regulací rychlosti posuvu vtahovacích pásů, síta s otvory 30x30 a 50x50 mm.

Nadstandardní vybavení: elektromotor až do výkonu 160 kW, podávací pás v délce 3500 mm, upravený rotor pro jemnou frakci, síta dle potřeby uživatele, vynášecí gumový dopravník Bluetech, propojení štěpkovače přes řídící jednotku s výrobní linkou