Štěpkovač MAXIM 620 je vhodný pro nasazení přímo v lesním porostu, štěpkování v probírkách a potěžebních zbytků. Štěpkovač je také určen ke zpracování odpadního dřeva (např. železniční pražce, palety, stavební dřevo a odpad z pil) do průměru 400 mm. Další využití štěpkovače je v komunálních službách na údržbu silnic a obecní zeleně.
Štěpkovač ve standardním provedení s pohonem od traktoru je pracovní stroj přípojný traktorový SPT 1 s přepravní rychlostí do 40 km/hod. Stroj je uložen na bržděné nápravě, je vybaven vzduchovými brzdami, parkovací brzdou a připojen v závěsu traktoru. Štěpkovač je vybaven vlastním hydraulickým okruhem s chladičem hydraulického oleje. Materiál se do štěpkovače vkládá přes hydraulicky sklápěný stůl dlouhý 1500 mm s hydraulicky ovládanými bočnicemi na spodní vtahovací pás a je přitlačován horním vtahovacím pásem. Oba vtahovací pásy jsou poháněny hydromotorem s plynulou regulací rychlosti vtahování. Materiál je štěpkován bubnovým rotorem s šesti stavitelnými noži a pevným protiostřím, za rotorem je vyměnitelné síto regulující velikost štěpky. Štěpka je od síta odváděna šnekem do ventilátoru se čtyřmi lopatkami a je vyfukována otočným komínem s klapkou ve výšce 3370 mm (otoč komína, sklápění komína a klapka komína jsou ovládány manuálně). Ventilátor je poháněn od rotoru klínovými řemeny přes úhlovou převodovku. Pro pohon štěpkovače je doporučován traktor s výkonem cca 125 - 175 kW, výkon traktoru je na štěpkovač přenášený pomocí kloubového hřídele s třecí bezpečnostní spojkou. Štěpkovaní je řízeno elektronickou jednotkou, která automaticky reguluje vtahování materiálu a zamezuje zahlcení stroje. Štěpkovač je ovládán pomocí dálkového ovládání z místa obsluhy. Za tento typ štěpkovače je možné připojit přívěs.

Standardní vybavení: hydraulicky ovládaný sklopný stůl s vtahovacím pásem, podvozek do 40 km/h, řídící elektronika, hydraulický okruh s plynulou regulací rychlosti posuvu vtahovacích pásů, kloubový hřídel s třecí spojkou, síta s otvory o průměru 30 a 50 mm.

Nadstandardní vybavení: hydraulicky ovládané otočení komínu, hydraulické sklápění komínu a hydraulicky stavitelná klapka, dálkové ovládání, prodloužení komínu, síta dle potřeby uživatele, upravený rotor pro výrobu jemné štěpky, horní vtahovací pás s hydraulickým přítlakem